Termene și condiții

         Condițiile generale de închiriere sunt următoarele:

1.  Închirierea sculelor se face doar după încheierea unui contract între părți.

2. II Breje Adrian Vasile își rezervă dreptul de a solicita chiriașului o garanție (în numerar sau sub forma unui instrument de plată avalizat). Garanția se constituie în vederea neplății facturilor de chirie sau a contravalorii utilajului supus închirierii în cazul în care acesta nu este restituit conform contractului.

3. Prețul chiriei conform listei de preț nu include transportul de la / și către depozitul II Breje Adrian Vasile, costurile de ambalare și manipulare, precum și eventualele daune și reparații datorate unor cauze imputabile chiriașului.

4. Prețul chiriei este calculat pentru o zi de lucru de 8 ore, de luni până sâmbătă. Depășirea celor 8 ore pe zi, cât și lucrul în zilele de duminică sau sărbători legale se anunță proprietarului și se taxează suplimentar. Pentru utilajele închiriate vineri sau sâmbătă și returnate luni dimineața se taxează și ziua de duminică. În cazul în care perioada de închiriere depășește 7 zile, se va emite câte o factură de chirie pentru fiecare 7 zile calendaristice. Facturile de chirie se vor plăti pe loc, în momentul emiterii acestora. În cazul în care chiriașul nu achită contravaloarea facturilor de închiriere, acesta se obligă să returneze în termen de maxim 24 ore obiectul supus închirierii. În caz contrar proprietarul își rezervă dreptul de a reintra în posesia utilajul proprietate, fie de a factura chiriașului contravaloarea obiectului supus închirierii și să execute garanția depusă de chiriaș. Perioada minimă de închiriere este de 4 ore, doar în cazul ridicării și predării utilajului în aceeași zi.

Pentru utilajele returnate până la ora 08:15 ziua returnării nu se taxează; pentru utilajele returnate pana la ora 11:00 ziua returnării se taxează ca echivalentul a 4 ore. În toate celelalte cazuri, fracțiunile de zile se rotunjesc în sus la zile întregi.

5. Chiriașul trebuie să examineze utilajul imediat, la primire. Dacă nu se face nici o obiecție, înseamnă că utilajul este complet și corespunde scopului pentru care a fost închiriat.

6. Proprietarul (prin delegat) are dreptul oricând să viziteze obiectul închiriat, pentru a se convinge de starea și disponibilitatea acestuia, precum și pentru a efectua eventualele lucrări de întreținere necesare ce cad în sarcina sa.

7. Defecțiunile aduse utilajului trebuiesc anunțate imediat. Reparațiile sau reviziile trebuiesc intreprinse numai de către proprietar.

8. Curățarea (spălarea după caz) a utilajului înainte de returnare este obligatorie și cade în sarcina chiriașului. În caz contrar costul aferent curățirii sau spălării este de 50 lei (TVA inclus) și se adaugă la prețul chiriei.

Condiții specifice:

 1. Expedierea echipamentului de la/și către depozit se face pe contul și riscul BENEFICIAR-ului, ca și costurile pentru ambalare și modul de expediere dorit. Se recomandă beneficiarului să încheie o asigurare de transport și contra furtului.
 2. Prelungirea perioadei de închiriere se poate face printr-un alt Contrat de închiriere.
 3. Garanția va fi folosită în momentul în care, la restituirea echipamentului, se constată defecțiuni apărute din vina beneficiarului. Beneficiarul va primi înapoi diferența dintre valoarea chiriei și costul reparației.
 4. Facturile se plătesc imediat după primirea lor, sau conform termenului de plata stabilit între II Breje Adrian Vasile și beneficiar în contractul comercial cadru de vânzare-cumpărare pentru anul în curs.
 5. Pentru depășirea termenului de plată, beneficiarul va plăti penalități de întârziere de 1% pe zi, valoarea penalităților putând depăși valoarea facturii.
 6. Beneficiarul trebuie să examineze echipamentul imediat, la primire, înainte de preluare. Dacă nu se face nici o obiecție, înseamnă că echipamentul este complet și corespunde scopului pentru care a fost închiriat, în conformitate cu specificațiile producătorului. Suprasolicitarea nu este permisa.
 7. Dacă echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil, beneficiarul trebuie să plătească către II Breje Adrian Vasile valoarea echipamentului, înscrisă în Anexa 1.
 8. În cazul în care beneficiarul restituie echipamentele cu sigiliul distrus acesta va achita la data predării contravaloarea remedierii intervenției sale neautorizate.
 9. Beneficiarul nu are voie să înstrăineze cu titlu gratuit sau contra cost nimănui fără consimțământul exprimat în scris, al II Breje Adrian Vasile.
 10. În cazul în care beneficiarul nu returnează echipamentele și accesoriile la expirarea contractului, beneficiarul recunoaște însușirea ilegala a acestora și își asumă urmările juridice aferente. În caz contrar, contractul reprezintă titlu executoriu pentru încasarea garanției de către II Breje Adrian Vasile, diferența rămasă neacoperita urmând a se recupera pe cale judecătorească.
 11. Sunt necesare: respectarea indicațiilor de funcționare, întreținerea și îngrijirea conform instrucțiunilor producătorului, controlul zilnic al uleiului, schimbarea uleiului la termenele stabilite, gresarea, întreținerea și înlocuirea filtrelor de: combustibil, ulei sau aer.
 12. Defecțiunile sau daunele aduse echipamentului trebuie anunțate imediat. Reparațiile sau reviziile pot fi intreprinse numai de II Breje Adrian Vasile, sau un delegat al său. În caz de furt, pierdere, pagube produse de forțarea pe șantier sau alte pagube (ex. incendiu) beneficiarul răspunde față de II Breje Adrian Vasile prin plătirea daunelor ca și pentru costurile provocate de imposibilitatea de a închiria echipamentul. Beneficiarul este răspunzător de pagubele determinate de folosirea necorespunzătoare. Remedierea defecțiunilor și înlăturarea daunelor suplimentare se fac pe cheltuiala beneficiarului.
 13. Un delegat II Breje Adrian Vasile are dreptul să viziteze oricând echipamentul închiriat, spre a se convinge de disponibilitatea și starea sa. Beneficiarul trebuie să restituie echipamentul într-o stare ireproșabilă, care să nu necesite cheltuieli de punere în funcțiune.
 14. II Breje Adrian Vasile păstrează proprietatea asupra echipamentului și accesoriile închiriate.
 15. Orice modificare a acestui contract se face în scris. Nevalabilitatea unei singure prevederi nu are influenta asupra valabilității restului de prevederi.
 16. Orice litigiu apărut între părți va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz contrat, litigiul va fi soluționat de instanțele competente de pe raza județului Sălaj.

                                                                 II BREJE ADRIAN VASILE 2017

Descarcă aici documentul în format .pdf!

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Stimate utilizator,

Ne luăm angajamentul să îţi păstrăm datele cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.        

 ”Datele personale” reprezinta informatiile care te identifica pe tine ca individ.

Asadar ai urmatoarele drepturi:

– Dreptul la o cerere pentru a afla ce date personale ale tale sunt stocate.

– Dreptul de a impiedica procesarea datelor personale.

– Dreptul de a rectifica, sterge sau restrictiona procesarea datelor personale pe care noi le detinem.

– Dreptul de a preveni procesarea datelor pentru activitati de marketing direct.

– Dreptul legat de decizii bazate pe automatizari – de exemplu, ca individ ai dreptul de a obiecta cu privire la decizii automatizate, in care nu au fost implicate rationamente facute direct de un om.

– Dreptul de a primi datele personale proprii sau de a cere ca datele sa fie transmise catre o alta entitate (care are drept de portabilitate a datelor).

            Pentru a ne asigura că facem tot ce putem pentru a-ţi oferi transparenţă în ceea ce priveşte modul în care folosim datele tale, precum şi pentru a-ţi oferi control asupra propriilor tale informaţii, am actualizat Politica privind modulele cookie şi tehnologiile similare.

Termene și condiții sunt actualizate și te informează cu privire la modul în care folosim datele tale cu caracter personal, în privinţa drepturilor tale şi a modului în care ţi le poţi exercita. Declaraţiile de confidenţialitate actualizate vor intra în vigoare la data de 25 mai 2018, astfel urmând să ne aliniem cerinţelor Regulamentului General al Uniunii Europene privind Protecţia Datelor („GDPR”).

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această declarație de confidențialitate vă va informa cu privire despre modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Servicii înseamnă orice produse, servicii, conținut, caracteristici, tehnologii sau funcții și toate paginile de internet, aplicațiile și serviciile corespunzătoare pe care vi le oferim.

Platformă înseamnă paginile de internet, aplicațiile mobile, paginile de internet mobile sau alte proprietăți online prin care ne oferim Serviciile.

 Declarația de confidențialitate:

Ce date colectăm despre dumneavoastră?

Date furnizate prin interacțiuni directe

Înregistrarea și alte informații despre cont

Când vă înregistrați pentru a utiliza aplicațiile noastre, putem colecta următoarele informații despre dvs.: 

 1. dacă vă înregistrați folosind contul de mail: prenume, nume și adresa de email;
 2. dacă vă înregistrați folosind contul Facebook: prenume și nume, așa cum apar în contul dvs. de Facebook și ID-ul dvs. de Facebook. În situația în care ați oferit permisiunea către Facebook prin intermediul opțiunii de confidențialitate din cadrul aplicației lor (care apare înainte de a vă putea înregistra în platforma noastră), putem colecta și informații despre sex, vârsta sau email în funcție de permisiunile oferite de dvs.; și dacă vă înregistrați folosind numărul de telefon mobil: vom colecta numărul dvs. de telefon mobil.

În funcție de alegerile pe care le faceți în timpul autentificării la aplicațiile noastre puteți opta pentru următoarele date personale suplimentare:

numele dvs.; adresa de e-mail; numărul de telefon mobil; alte date

Date pe care le colectăm automat, atunci când folosiți aplicațiile noastre:

Când interacționați cu Platforma noastră sau folosiți Serviciile noastre, colectăm automat următoarele informații despre dvs.:

 Informații dispozitiv

Colectăm informații specifice dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare, identificatorii unici. De exemplu, numele rețelei mobile pe care o utilizați. Asociem identificatorii dispozitivului cu contul dvs. .

Informații despre loc

În funcție de autorizațiile dispozitivului dvs., dacă publicați un articol pe Platforma noastră, colectăm și procesăm automat informații despre locația dvs. actuală. Utilizăm tehnologii diverse pentru a determina locul, inclusiv adresa IP, GPS, punctele de acces Wi-Fi și turnurile mobile. Datele dvs. de loc vă permit să vedeți articole de utilizator lângă dvs. și vă ajută să postați articole din locul dvs.

Date despre Client și Autentificare

Detaliile tehnice, inclusiv adresa Protocol Internet (IP) a dispozitivului, fusul orar și sistemul de operare. De asemenea, vă vom păstra informațiile de autentificare (date de înregistrare, data ultimei modificări a parolei, data ultimei autentificări reușite), tipul și versiunea browserului dvs.

Date de tip Clickstream

Colectăm informații despre activitatea dvs. pe aplicațiile noastre, care includ paginile de internet din care ați accesat aplicația noastră, data și ora fiecărei vizite, bannerele publicitare sau conținutul pe care ați făcut clic, interacțiunea dvs. cu aceste tipuri de publicitate, durata vizitei dvs. și ordinea în care vizitați conținutul aplicațiilor noastre.

Cookies

Utilizăm cookies pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de selecție  „Cookies” sunt fișiere text mici transferate de un server web pe hard disk-ul dispozitivului dvs.. Cookies pot fi utilizate pentru a colecta data și ora vizitei dvs., istoricul navigării, preferințele dvs. și numele dvs. de utilizator. Puteți seta browserul să refuze toate sau unele cookies sau să vă avertizeze atunci când paginile de internet setează sau accesează cookies Dacă dezactivați sau refuzați cookies, vă rugăm să rețineți că anumite părți ale Serviciilor/Aplicațiilor noastre pot deveni inaccesibile sau pot să nu funcționează corect. Pentru mai multe informații despre cookies pe care le folosim, vă rugăm să consultați Politica privind Cookies.

Serviciile noastre nu sunt destinate copiilor sub 16 ani și nu colectăm cu bună știință date de la persoane sub 16 ani. Dacă constatăm că o persoană sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, o vom șterge imediat.

Ai dreptul sa ceri ca datele tale sa fie sterse daca nu mai este nevoie de ele pentru scopul pentru care au fost stocate sau daca nu mai exista nevoi legale.

Ai dreptul de a restrictiona procesarea datelor tale personale. Totusi, din punct de vedere GDPR, exista exceptii.

Orice comunicare sau actiune luată ca o consecinta a cererii tale va fi facuta gratuit.

Pentru informații despre datele tale, solicitări de dezabonare sau stergere a datelor personale pe care le colectăm te rugăm să trimiți o solicitare la adresa de mail din pagina de CONTACT.

Mulțumim pentru înțelegere!